Etický kodex

 

Firma Soly Europe s.r.o. zastoupená jednatelem firmy Ing. Solaříkem se zavazuje:

 

1. Poskyvat zákazníkovi služby kvalifikovaně, profesionálně, čestně a svědomitě.

2. Podávát správné a úplné informace.

3. Spolupráce se zákazníkem trvá i po uzavřením obchodu v průběhu celého jeho trvání.

4. Zajišťuje ochranu osobních údajů klientů v souladu s právními předpisy České republiky zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.